PLASTISCHE CHIRURGIE

Business

september, 2020

Precisie en snelheid in een continue cyclus.

Plastic onderdelen spelen een fundamentele rol in kranen: met name de cartouche, die is gemaakt van voor levensmiddelen geschikt plastic dat geen toxische bestanddelen bevat. Bij Nobili is er een afdeling die 18 persen gebruikt, waarvan 10 hydraulische en 8 elektrische, die worden gebruikt afhankelijk van het te produceren onderdeel. De elektrische machines, die worden aangedreven door een servogestuurde motor, maken een verfijnder beheer van het proces mogelijk en zijn dus preciezer. Ze worden daarom gebruikt voor kleine en dunne onderdelen, terwijl de meer veelzijdige hydraulische exemplaren de productie van grote onderdelen mogelijk maken. De afdeling gebruikt 30 soorten polymeren. Deze zijn opgeslagen in speciale cellen die zijn verbonden met een ontvochtigingsinstallatie, die ze geschikt kan maken voor het transformatieproces. Ook in deze afdeling werken wij zonder afval: het restmateriaal wordt onmiddellijk vermalen en vermengd met het zuivere polymeer in verschillende percentages, afhankelijk van het te vervaardigen onderdeel. Dankzij machines van de nieuwste generatie gaat de verwerking 24 uur per dag non-stop door. Van de machines zijn er 14 onbemand. Bij een defect of wanneer de vastgestelde parameters niet worden nageleefd, stoppen ze volledig autonoom. Jaarlijks worden meer dan 15 miljoen onderdelen geproduceerd, waarvoor 120 ton polymeren wordt gebruikt.

This website use cookies. Read our cookies policy.
More info