GENTEGREERD MILIEU-, GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

Carlo Nobili S.p.A., een toonaangevend bedrijf in de productie van sanitair, dankzij het gebruik van uiterst geavanceerde technologieën, toegepast op een steeds completere en geïntegreerde productiecyclus binnen het Suno Technology Center, is altijd gekenmerkt door een voorloper te zijn in de bescherming van aspecten die verband houden met het milieu en de veiligheid op de werkplek.

De voortdurende investeringen in de meest geavanceerde automatisering, de constante zoektocht naar geavanceerde oplossingen en de hoge professionaliteit van het personeel hebben meerdere effecten: het creëren van steeds mooiere, efficiëntere en eco-duurzame producten, met de mogelijkheid van werken in werkomgevingen die maximale veiligheid voor operators garanderen, samen met de hoogste milieuprestaties.

De inzet van het management in het continue zoeken naar verbetering is de bepalende factor voor de kwaliteit van het bedrijfsleven, het handhaven van zeer hoge veiligheidsnormen en de systematische eco-duurzame ontwikkeling van zowel productieprocessen als producten.

Deze bedrijfsfilosofie is belichaamd in de volgende managementprincipes:

• Uiting geven aan de wens om de behoeften van economische ontwikkeling te verzoenen met het handhaven van veiligheidseisen, altijd met de grootst mogelijke aandacht voor milieubescherming.

• Implementeer, documenteer en onderhoud altijd proactief het geïntegreerde managementsysteem in overeenstemming met de toepasselijke milieu- en veiligheidsregelgevingsvereisten, evenals de referentienormen UNI EN ISO 14001: 2015 en UNI ISO 45001: 2018.

• De verspreiding van de veiligheids- en milieucultuur naar alle medewerkers bevorderen en tegelijkertijd het bedrijfsimago naar de buitenwereld verbeteren.

• De managementprincipes, doelstellingen en resultaten van het geïntegreerde managementsysteem uitleggen en delen met interne en externe belanghebbenden, zoals medewerkers, medewerkers, leveranciers, klanten, instellingen en burgers.

• Respecteer de toepasselijke dwingende wetgeving, de referentienormen en bedrijfsprocedures.

• Voortdurende ontwikkeling van processen en technologieën om de impact op het milieu en de risico's voor de gezondheid en veiligheid van mensen te verminderen.

• Bedrijfsactiviteiten aansturen om te zorgen voor een steeds betere relatie tussen het gebruik van grondstoffen en productieprestaties, het optimaliseren van het energieverbruik en het waar mogelijk vergroten van het gebruik van eco-duurzame en recyclebare materialen.

• Steeds meer aandacht besteden aan klimaatverandering, werken aan de mitigatie ervan, om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.

• Bevorderen van afvalbeheer gericht op vermindering en hergebruik.

• Bewustwording creëren en medewerkers betrekken, het bewustzijnsniveau voortdurend verhogen, deelname aan systeemactiviteiten aanmoedigen. Pas het principe toe dat elke afzonderlijke bijdrage waardevol is voor continue verbetering.

De Directie verbindt zich ertoe om voldoende middelen en middelen ter beschikking te stellen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, in termen van economische en financiële middelen, bekwaamheid, uitrusting, informatie, en om de uitvoering en geschiktheid ervan jaarlijks te verifiëren.

Suno, 15/06/2022

Alberto Nobili
Directeur

Raffaele Garraffo
HSE manager