BELANGRIJKE DOELSTELLING

ONZE INZET VOOR HET BEHOUD VAN DE PLANEET

Volledige milieuduurzaamheid is altijd een van onze prioriteiten geweest. Vandaag de dag zijn veel bedrijven, waar een authentiek ecologisch bewustzijn nog niet tot stand is gekomen, geneigd om zich vanwege hun imago op duurzaamheid te richten. Nobili is daadwerkelijk milieubewust, en investeert hiervoor voortdurend belangrijke middelen.

ZERO IMPACT

Dit verhoogd milieubesef komt duidelijk naar voren, zowel in de kenmerken van het productieapparaat als van het product zelf. Beiden maken een maximale besparing van water en energie mogelijk: vanaf januari 2022 brengt Nobili de eigen koolstofemissies terug tot nul, dankzij de toepassing van elektrische energie die 100% afkomstig is uit hernieuwbare bronnen (wind, zon, water, enz.). Met de toepassing van één kWh uit groene energie, wordt de emissie voorkomen van ongeveer 300 gram CO2 in de atmosfeer vergeleken met de toepassing van energie die is geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen die niet hernieuwbaar zijn, zoals kool, gas, aardolie of uit kernenergie. Dat betekent dat wij per jaar de emissie van ongeveer 3 miljard kilo CO2 voorkomen.

TERUGWINNING VAN BEWERKINGSMATERIAAL
100%
recycling van messingafval
100%
recycling van thermoplastisch materiaalafval
68%
vermindering van het olieverbruik

Het afval van het productieproces (koper, plastic, bewerkingsolie) wordt opgevangen in speciale opslagsilo's om vervolgens te worden geregenereerd. Na de juiste behandelingen is het klaar voor hergebruik, waardoor afval geen afval meer is en het milieu wordt beschermd.

BEHANDELING VAN ROOK EN STOF TIJDENS WERKZAAMHEDEN
100%
behandeling van materiaalstof
100%
rookzuiveringsinstallaties
100%
geen uitstoot van broeikasgassen

Een gezonde en comfortabele omgeving bevordert de levenskwaliteit van de operatoren en bijgevolg ook de kwaliteit van het product. Het is geen toeval dat Nobili de certificatie "Zero Emission Company" heeft verkregen, die getuigt het nemen van alle maatregelen die gericht zijn op de totale nuluitstoot van broeikasgassen.

WATERREGENERATIE EN VLOEISTOFDESTILLATIE
100%
verwijdering van schadelijke stoffen
99%
vermindering van het waterverbruik in fabrieken
100%
loodverwijdering uit producten

Nobili promoot altijd het respect voor deze onvervangbare hulpbron door producten te vervaardigen die een verantwoord gebruik bevorderen. En zelfs binnen de productiecyclus is duurzaamheid evident: het gebruikte water wordt met speciale harsen in zuiveringsbassins met gesloten kringloop behandeld om te worden gezuiverd en naar de fabrieken teruggevoerd.

TERUGWINNING VAN KOELMIDDELOLIE
5
recyclingbedrijven
100%
volledige olieterugwinning
100%
terugwinning van olienevel

Er zijn 5 recyclinginstallaties voor de olie die wordt gebruikt om de werktuigen te koelen: na controle van de omstandigheden en de eigenschappen, wordt de olie volledig gerecupereerd, met duidelijke voordelen voor het milieu en verdere voordelen voor de werkomgeving.

PRODUCTIE VAN DUURZAME ENERGIE
40%
vermindering van het energieverbruik met zonnepanelen
40%
vermindering van het verlichtingsverbruik met ledlampen
20%
vermindering van CO2-emissies met elektrische voertuigen

Op de daken van de productie-eenheid in Suno bevindt zich een fotovoltaïsch systeem van 1 MW, dat in staat is schone energie te produceren. Er zijn meer dan 9.000 panelen die zonlicht omzetten in elektriciteit, waardoor het bedrijf aanzienlijke energiebesparingen kan realiseren en het verbruik van de fabriek met meer dan 40% kan verlagen.

ECOLOGISCHE VERPAKKING
100%
karton uit verantwoord beheerde bossen
100%
natuurlijke verven op waterbasis
100%
lijm van plantaardige oorsprong

De aandacht voor de planeet wordt ook bevestigd in het laatste moment van de productiecyclus. De verpakkingen zijn gemaakt van 100% recycleerbare materialen: FSC gecertificeerd karton, natuurlijke verven op waterbasis en lijmen van plantaardige oorsprong. Duurzaamheid wordt benadrukt en gegarandeerd door de "100% recycleerbaar"-markering op de onderkant van de verpakking.

MEER ONTDEKKEN

This website use cookies. Read our cookies policy.
More info