ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

GEZEGENİ KORUMA TAAHHÜDÜMÜZ

Tam çevresel sürdürülebilirlik her zaman öncelikli bir hedef oldu. Günümüzde gerçek bir ekolojik farkındalığın henüz gelişmediği pek çok şirket, imaj nedeniyle kendilerini sürdürülebilirliğe odaklı ilan etme eğiliminde: Nobili gerçekten öyle ve bu hedefe ulaşmak için sürekli ve önemli kaynaklara yatırım yapıyor.

İŞLEME MALZEMELERİNİN GERİ KAZANILMASI
100%
atık pirinç talaşlarının geri dönüşümü
100%
atık termoplastik malzemelerin geri dönüşümü
68%
fabrikalarda daha az yağ tüketimi

Üretim süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan atık malzemeler (pirinç talaşı veya plastik dökümlerin yanı sıra işleme yağı), daha sonra rejenere edilmek üzere özel depolama silolarında toplanır ve uygun geri kazanım işlemlerinden sonra tekrar kullanıma hazır hale getirilir, böylece atıklar ortadan kaldırılır ve çevre korunur.

DUMANLARIN VE İŞLEME TOZLARININ ARITILMASI
100%
malzeme tozlarının artırılması
100%
işleme dumanlarının arıtılması
100%
sıfır sera gazı emisyonu

Sağlıklı ve konforlu ortamlar, operatörlerin yaşam kalitesini artırır ve buna bağlı olarak daha iyi ürün kalitesi elde edilir: Nobili'nin, sera gazı emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan tüm müdahalelerin uygulandığını belgeleyen «Sıfır Emisyon Şirketi» sertifikasını alması asla tesadüf değil.

SULARIN REJENERASYONU VE SIVILARIN SAFLAŞTIRILMASI
100%
zararlı maddelerin imhası
99%
fabrikalarda daha az su tüketimi
100%
kurşun azaltımı

Nobili, bu yeri doldurulamaz kaynağa saygıyı her zaman teşvik etmiş ve bu kaynağın sorumlu kullanımını teşvik eden ürünler üretmiştir. Üretim döngüsü içinde bile sürdürülebilirlik açıkça kendini gösteriyor: kullanılmış su, kapalı devre arıtma tanklarında özel reçinelerle arıtılıyor ve ardından makinelere geri gönderiliyor.

SOĞUTMA YAĞI GERİ KAZANIMI
5
geri dönüştürme tesisatı
100%
tam yağ geri kazanımı
100%
atomize yağ geri kazanımı

Şirketin, işleme aletlerini soğutmak için kullanılan yağ için 5 aktif geri dönüşüm tesisi bulunmaktadır: Koşullar ve temel özelliklerin kalıcılığı izlendikten sonra, çevre açısından belirgin avantajlar ve sağlıklı çalışma ortamı için daha fazla fayda sağlayacak şekilde komple geri kazanım gerçekleştirilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ
40%
fotovoltaik sistemle enerji tüketiminin azaltılması
40%
LED lambalarla aydınlatma tüketimlerinin azaltılması
20%
elektrikli araçlarla CO2 emisyonlarının azaltılması

Suno üretim tesisinin çatılarına temiz enerji üreten 1 MW'lık bir fotovoltaik sistem kuruldu: 9.000'den fazla panel güneş ışığını elektriğe dönüştürerek şirketin önemli enerji tasarrufu sağlamasına ve tesis tüketimlerinin %40'tan fazla azaltmasına olanak tanıyor.

ÇEVRE DOSTU AMBALAJ
100%
sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen karton
100%
doğal su bazlı boyalar
100%
bitkisel kökenli yapıştırıcılar

Gezegene gösterilen ilgi, üretim döngüsünün en son aşamasında da teyit ediliyor. Ambalajlarımız %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmektedir: FSC sertifikalı karton, doğal su bazlı boyalar ve bitkisel kökenli yapıştırıcılar. Sürdürülebilirlik, ambalajın altındaki "%100 geri dönüştürülebilir" işaretiyle vurgulanır ve garanti edilir.

DAHA FAZLA KEŞFEDİN